Prodaja folija, grafičke opreme i materijala

Car Foil Shop je koncept koji čine prodaja proizvoda primarno baziranih na folijama svih vrsta i pružanje usluga za apliciranje i ugradnju svih proizvoda iz ponude. Dodatno, u ponudi su sve vrste folija za stakla u arhitekturi, odnosno za poslovne i stambene objekte, sigurnosne folije, štampane reklamne folije, alati i prateća oprema za apliciranje folija.